23 November, 2017

300

účastníků

10

přednášek

Na Strži 65/1702, Praha 4

CELODENNÍ ÚČAST


od 2.990 Kč
  • Bez DPH
ÚČASTNIT SE

O konferenci

Zjistěte, co přesně musíte udělat, abyste vy nebo vaše firma či obec splnili podmínky evropské směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR).

Poslechněte si přední české odborníky na problematiku ochrany osobních údajů. Potkejte se na konferenci se svými kolegy z oboru, kteří taky řeší GDPR. Diskutujte s řečníky i ostatními účastníky. Na konferenci bude také navazovat v lednu až březnu 2018 série odborných workshopů.

Konference má dvě na sebe navazující části. V první se od předních právníků z oboru dozvíte, co GDPR obnáší, které údaje se považují za osobní, jaké zásady musíte podle nařízení dodržovat.

Druhá část je zaměřená na konkrétní kroky, které musíte provést, abyste nařízení vyhověli. Od toho, že musíte vědět, kde začít a na co se zaměřit (analýza), přes to, na čem vám data „běhají“ a jak vše napojit na vše stávající programy (IT infrastruktura a software), až po to, jak máte data zabezpečená (kybernetická bezpečnost).

Koho se GDPR týká?

Jste živnostník, nemáte zaměstnance, nepoužíváte e-mailing, nemáte žádné databáze. Kontakty na klienty máte v mobilu. Na fakturaci využíváte free on-line aplikaci na internetu. Pak se GDPR týká i vás!

Máte malou firmu, 7 zaměstnanců. Klientům posíláte 1x za měsíc e-mailem newsletter novinky. Pak se GDPR týká i vás! 

Jste malá obec, 247 obyvatel, máte 1 zaměstnance. Pak se GDPR týká i vás! 

Se svými 74 zaměstnanci patříte do segmentu malých a středních firem. Používáte CRM systém, ve kterém máte databáze dodavatelů i odběratelů. Partnery informujete pravidelně o novinkách formou e-mailingu. Pak se GDPR týká i vás!

Jak je to vlastně s tím GDPR?

S GDPR je to tak trochu jako s Yettim.

Všichni o něm mluví, ale ucelenou představu co to vše obnáší má málokdo. Přes noc se na trhu vyrojila spousta expertů. Ti přednáší, konzultují a školí o 106.

A teď si představte, že ke dnešnímu dni nejsou ještě k dispozici všechny prováděcí předpisy…

Je GDPR jen bublina? Máme se jí ve firmě, obci bát?

Opravdu nám hrozí pokuty v řádech miliónů euro?

Ještě jsme s GDPR nezačali. Stihneme to?

Na tyto a spousto dalších otázek dostanete odpovědi na konferenci

Odborní řečníci

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory ČR

Petra Dolejšová

AK eLegal

Miroslava Matoušová

Úřad pro ochranu osobních údajů

Michal Kopecký

tajemník Úřadu MČ Praha 2

Marian Němec

AEC a.s.

Ivana Janů

předsedkyně ÚOOÚ

Josef Veškrna

AGORA plus

Josef Javora

GlobalSequr

Jindřich Šavel

obchodní ředitel Novicom s.r.o.

Jan Zeman

obchodní ředitel HP

Jan Holický

tajemník Úřadu MČ Praha 6

Jakub Morávek

advokát AK Felix a spol.

8+1 důvodů, proč se konference zúčastnit

1)  6 hodin přednášek plných praktických informací
2)  13 špičkových odborníků vystoupí jako řečníci
3)  300 účastníků, obrovská příležitost k vzájemné výměně zkušeností se zaváděním GDPR
4)  Série navazujících odborných seminářů v roce 2018 s konkrétním zaměřením
5)  Partnerské společnosti patří k lídrům ve svém oboru
6)  Networking v průběhu a na konci semináře
7)  Free Wi-fi po celém konferenčním centru
8)  Catering během konference
9)  Výborná dopravní dostupnost (metro, bus, auto)

Partneři konference

PROGRAM KONFERENCE

09:00 AM
09:00 AM - 09:20 AM
Sál Empiria

Úvodní slovo - Ing. Vladimír Dlouhý & JUDr. Ivana Janů

Prezident Hospodářské komory ČR & předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů
09:20 AM
09:20 AM - 10:00 AM
Sál Empiria

Dopad GDPR na úřad územně samosprávného celku - Ing. Michal Kopecký, MPA (tajemník úřadu MČ Praha 2), Ing. Jan Holický, MBA (tajemník úřadu MČ Praha 6)

V rámci přednášky představíme proces přípravy na nařízení GDPR z pohledu úřadu územně samosprávného celku. Zároveň uvedeme s jakými problémy se při přípravě potýkáme
10:00 AM
10:00 AM - 10:30 AM
Sál Empiria

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Vy: příprava - MIROSLAVA MATOUŠOVÁ (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Zhuštěný přehled potřebných kroků při přípravě podnikatelských subjektů na zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a základní kritéria dosahování a udržování souladu.
10:30 AM
10:30 AM - 11:00 AM
Sál Empiria

Odpovědnost právnických osob ve vztahu ‎(nejenom) ke GDPR - Mgr. Ivan Langer (AK Pečený, Fučík, Langer)

Nové nařízení Evropského parlamentu zavádí přesná pravidla pro zpracování osobních údajů. Jaká jsou však pravidla pro nakládání s osobními údaji pro právnické osoby, aby se vyhnuly případnému trestně právnímu postihu? Jaké jsou dopady trestního zákoníku, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a GDPR v případě nedostatečného zabezpečení počítačových systémů v obchodních společnostech? A jaký je vztah těchto předpisů navzájem? Jaká další odpovědnost (odpovědnost za správní delikty, občanskoprávní odpovědnost) dopadá na právnické osoby v souvislosti s ochranou osobních údajů?
11:00 AM
11:00 AM - 11:30 AM
Sál Empiria

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - povinně zřizovaná pracovní pozice nebo externí spolupracovník? - JUDr. Jakub Morávek FELIX a spol. advokátní kancelář

Příspěvek bude věnován nově zřizovanému institutu pověřence pro ochranu osobních údajů, a to jak z hlediska jeho úkolů, postavení a předpokladů pro výkon funkce, tak z hlediska podmínek garance jeho nezávislého postavení.
11:30 AM
11:30 AM - 12:00 PM
Sál Empiria

Jak analyzovat stávající stav návrh řešení - Zuzana Dubská, Ján Bača (PwC ČR)

V rámci této přednášky představíme posluchačům doporučené kroky k analýze současného stavu a identifikaci případných nedostatků. Pro každou fázi zdůrazníme klíčové oblasti, které je zapotřebí zahrnout a možnou formu jejich realizace. Nastíníme i doporučené následné kroky v rámci projektu pro dosažení souladu s GDPR. Přednáška bude doplněna o praktické zkušenosti z těchto projektů."
12:00 PM
12:00 PM - 12:45 PM
Foyer & sál Tower

OBĚD

12:45 PM
12:45 PM - 01:15 PM
Sál Empiria

Jak získat vaše osobní data za 30 sekund? - Jan Zeman (obchodní ředitel HP)

Tiskárny a multifunkční zařízení jsou samozřejmou součástí Vaší IT infrastruktury, stejně jako počítače, síťové prvky a servery. Jsou však tato zařízení také součástí Vašich úvah o zabezpečení přístupů, dat a dokumentů? V rámci prezentace se podíváme na to, zda tiskárny a počítače představují potenciální zdroj ohrožení a zda se mu dá předcházet.
01:15 PM
01:15 PM - 01:45 PM
Sál Empiria

Kdy a proč to bez klíčové analýzy dopadů na osobní údaje (DPIA) nepůjde a jak na ni - Marián Němec (AEC)

Práva a svobody fyzických osob při zpracování osobních údajů jsou tou nejvyšší hodnotou a základním omezením. I proto GDPR zavádí zásadní novinku, kterou je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Proč je to vůbec třeba? Je její zpracování povinné? Jak náročné je ji realizovat? Poskytnou odpovědné úřady potřebné informace? Kdo ví.
01:45 PM
01:45 PM - 02:00 PM
Foyer & Sál Tower

Přestávka na kávu

02:00 PM
02:00 PM - 02:30 PM
Sál Empiria

GDPR: data, jejich zranitelnost a ochrana - Ing. Josef Javora & Josef Veškrna (GlobalSequr, AGORA plus)

Stejně jako platí rčení, že prakticky vše dnes najdete na internetu, tak rovněž platí, že skoro všechny vaše citlivé údaje a osobní data jsou dostupná skrze vaši interní počítačovou síť. Jste si jisti, že právě vaše síť je dobře zabezpečena? Bez kybernetické bezpečnosti totiž ochranu osobních údajů zajistíte jen těžko.
02:30 PM
02:30 PM - 03:00 PM
Sál Empiria

GDPR bez kybernetické ochrany? - Jindřich Šavel (obchodní ředitel Novicom s.r.o.)

Stejně jako platí rčení, že prakticky vše dnes najdete na internetu, tak rovněž platí, že skoro všechny vaše citlivé údaje a osobní data jsou dostupná skrze vaši interní počítačovou síť. Jste si jisti, že právě vaše síť je dobře zabezpečena? Bez kybernetické bezpečnosti totiž ochranu osobních údajů zajistíte jen těžko.
03:00 PM
03:00 PM - 03:20 PM
Sál Empiria

Bublina jménem GDPR? - Mgr. Petra Dolejšová (elegal)

Bublina jménem GDPR aneb humbuk kolem nařízení z jiného úhlu pohledu: Je „nová“ úprava osobních údajů opravdu nová? Jak moc se vás vlastně týká? A je potřeba se jí bát?
03:20 PM
03:20 PM - 04:00 PM
Foyer & sál Tower

Číše vína & networking

Na závěr konference vás zveme na číši vina spojenou s networkingem

Čerstvé zprávy z blogu

Kdy musíte provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů?

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je nová povinnost, kterou přináší GDPR. Jde o proces,…

Číst dále

Kdo potřebuje pověřence pro ochranu osobních údajů?

GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zavádí do právního řádu zcela nový institut –…

Číst dále

Zaměstnavatel a GDPR – jak se připravit?

Již nyní zpracovávají zaměstnavatelé osobní údaje, většinou na základě svých zákonných povinností – typicky pro…

Číst dále

KDE SE KONÁ


Výborná dostupnost, jen 150 m od stanice metra Pankrác.

Konferenční centrum CITY

Na Strži 65/1702, Praha 4

Get Direction