Program konference & semináře

09:00 AM
09:00 AM - 09:20 AM
Sál Empiria

Úvodní slovo - Ing. Vladimír Dlouhý & JUDr. Ivana Janů

Prezident Hospodářské komory ČR & předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů
09:20 AM
09:20 AM - 10:00 AM
Sál Empiria

Dopad GDPR na úřad územně samosprávného celku - Ing. Michal Kopecký, MPA (tajemník úřadu MČ Praha 2), Ing. Jan Holický, MBA (tajemník úřadu MČ Praha 6)

V rámci přednášky představíme proces přípravy na nařízení GDPR z pohledu úřadu územně samosprávného celku. Zároveň uvedeme s jakými problémy se při přípravě potýkáme
10:00 AM
10:00 AM - 10:30 AM
Sál Empiria

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Vy: příprava - MIROSLAVA MATOUŠOVÁ (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Zhuštěný přehled potřebných kroků při přípravě podnikatelských subjektů na zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a základní kritéria dosahování a udržování souladu.
10:30 AM
10:30 AM - 11:00 AM
Sál Empiria

Odpovědnost právnických osob ve vztahu ‎(nejenom) ke GDPR - Mgr. Ivan Langer (AK Pečený, Fučík, Langer)

Nové nařízení Evropského parlamentu zavádí přesná pravidla pro zpracování osobních údajů. Jaká jsou však pravidla pro nakládání s osobními údaji pro právnické osoby, aby se vyhnuly případnému trestně právnímu postihu? Jaké jsou dopady trestního zákoníku, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a GDPR v případě nedostatečného zabezpečení počítačových systémů v obchodních společnostech? A jaký je vztah těchto předpisů navzájem? Jaká další odpovědnost (odpovědnost za správní delikty, občanskoprávní odpovědnost) dopadá na právnické osoby v souvislosti s ochranou osobních údajů?
11:00 AM
11:00 AM - 11:30 AM
Sál Empiria

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - povinně zřizovaná pracovní pozice nebo externí spolupracovník? - JUDr. Jakub Morávek FELIX a spol. advokátní kancelář

Příspěvek bude věnován nově zřizovanému institutu pověřence pro ochranu osobních údajů, a to jak z hlediska jeho úkolů, postavení a předpokladů pro výkon funkce, tak z hlediska podmínek garance jeho nezávislého postavení.
11:30 AM
11:30 AM - 12:00 PM
Sál Empiria

Jak analyzovat stávající stav návrh řešení - Zuzana Dubská, Ján Bača (PwC ČR)

V rámci této přednášky představíme posluchačům doporučené kroky k analýze současného stavu a identifikaci případných nedostatků. Pro každou fázi zdůrazníme klíčové oblasti, které je zapotřebí zahrnout a možnou formu jejich realizace. Nastíníme i doporučené následné kroky v rámci projektu pro dosažení souladu s GDPR. Přednáška bude doplněna o praktické zkušenosti z těchto projektů."
12:00 PM
12:00 PM - 12:45 PM
Foyer & sál Tower

OBĚD

12:45 PM
12:45 PM - 01:15 PM
Sál Empiria

Jak získat vaše osobní data za 30 sekund? - Jan Zeman (obchodní ředitel HP)

Tiskárny a multifunkční zařízení jsou samozřejmou součástí Vaší IT infrastruktury, stejně jako počítače, síťové prvky a servery. Jsou však tato zařízení také součástí Vašich úvah o zabezpečení přístupů, dat a dokumentů? V rámci prezentace se podíváme na to, zda tiskárny a počítače představují potenciální zdroj ohrožení a zda se mu dá předcházet.
01:15 PM
01:15 PM - 01:45 PM
Sál Empiria

Kdy a proč to bez klíčové analýzy dopadů na osobní údaje (DPIA) nepůjde a jak na ni - Marián Němec (AEC)

Práva a svobody fyzických osob při zpracování osobních údajů jsou tou nejvyšší hodnotou a základním omezením. I proto GDPR zavádí zásadní novinku, kterou je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Proč je to vůbec třeba? Je její zpracování povinné? Jak náročné je ji realizovat? Poskytnou odpovědné úřady potřebné informace? Kdo ví.
01:45 PM
01:45 PM - 02:00 PM
Foyer & Sál Tower

Přestávka na kávu

02:00 PM
02:00 PM - 02:30 PM
Sál Empiria

GDPR: data, jejich zranitelnost a ochrana - Ing. Josef Javora & Josef Veškrna (GlobalSequr, AGORA plus)

Stejně jako platí rčení, že prakticky vše dnes najdete na internetu, tak rovněž platí, že skoro všechny vaše citlivé údaje a osobní data jsou dostupná skrze vaši interní počítačovou síť. Jste si jisti, že právě vaše síť je dobře zabezpečena? Bez kybernetické bezpečnosti totiž ochranu osobních údajů zajistíte jen těžko.
02:30 PM
02:30 PM - 03:00 PM
Sál Empiria

GDPR bez kybernetické ochrany? - Jindřich Šavel (obchodní ředitel Novicom s.r.o.)

Stejně jako platí rčení, že prakticky vše dnes najdete na internetu, tak rovněž platí, že skoro všechny vaše citlivé údaje a osobní data jsou dostupná skrze vaši interní počítačovou síť. Jste si jisti, že právě vaše síť je dobře zabezpečena? Bez kybernetické bezpečnosti totiž ochranu osobních údajů zajistíte jen těžko.
03:00 PM
03:00 PM - 03:20 PM
Sál Empiria

Bublina jménem GDPR? - Mgr. Petra Dolejšová (elegal)

Bublina jménem GDPR aneb humbuk kolem nařízení z jiného úhlu pohledu: Je „nová“ úprava osobních údajů opravdu nová? Jak moc se vás vlastně týká? A je potřeba se jí bát?
03:20 PM
03:20 PM - 04:00 PM
Foyer & sál Tower

Číše vína & networking

Na závěr konference vás zveme na číši vina spojenou s networkingem