GDPR: Potřebuje e-shop pověřence a souhlas zákazníka ke zpracování osobních údajů?

GDPR: Potřebuje e-shop pověřence a souhlas zákazníka ke zpracování osobních údajů?

Nařízení GDPR je tzv. přímo aplikovatelné a závazné pro všechny členské státy EU. Členské státy si nemohou upravit pravidla odlišně. V České republice GDPR nahradí zákon o ochraně osobních údajů, z toho důvodu není potřeba čekat na prováděcí legislativu. Na stávající definici zpracování osobních údajů, jak je upravena v zákoně o ochraně osobních údajů, GDPR nic nemění. Je […]