CO MUSÍ FIRMA UDĚLAT, ABY BYLA PŘIPRAVENÁ NA GDPR?

CO MUSÍ FIRMA UDĚLAT, ABY BYLA PŘIPRAVENÁ NA GDPR?

Znovu si připomeňme, že každá firma musí chránit práva zákazníků, zaměstnanců, zkrátka všech osob, které jí poskytují své osobní údaje. Jak tohoto cíle firma dosáhne, je v zásadě na ní. Důležitý je výsledek, tedy ochrana a zabezpečení údajů. Pravidla GDPR dopadají na firmu jako celek, nikoli pouze na některá oddělení, typicky IT či právní. Dotýkají […]

GDPR: Potřebuje e-shop pověřence a souhlas zákazníka ke zpracování osobních údajů?

GDPR: Potřebuje e-shop pověřence a souhlas zákazníka ke zpracování osobních údajů?

Nařízení GDPR je tzv. přímo aplikovatelné a závazné pro všechny členské státy EU. Členské státy si nemohou upravit pravidla odlišně. V České republice GDPR nahradí zákon o ochraně osobních údajů, z toho důvodu není potřeba čekat na prováděcí legislativu. Na stávající definici zpracování osobních údajů, jak je upravena v zákoně o ochraně osobních údajů, GDPR nic nemění. Je […]

Kdo potřebuje pověřence pro ochranu osobních údajů?

Kdo potřebuje pověřence pro ochranu osobních údajů?

GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zavádí do právního řádu zcela nový institut – pověřence pro ochranu osobních údajů. Musí s ním pracovat všichni, kdo zpracovávají osobní údaje? Kdo tedy musí mít pověřence? Především orgány veřejné moci a organizace, které jako hlavní činnost vykonávají zpracování systematického a rozsáhlého monitorování občanů nebo rozsáhle zpracovávají citlivé kategorie […]